ราชมงคลกาฬสินธุ์ ส่งเสริมทักษะเยาวชนจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ราชมงคลกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555
  หมวด  ประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  16-08-2555
  ประกาศโดย  นางสาวหงษ์ฟ้า คำยศ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ , สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
          เวลา  09.00 น.  วันที่ 16สิงหาคม 2555  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลจันทร์  สิมะสุวรรณรงค์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์  ประจำปี 2555    ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  การงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ราชมงคลกาฬสินธุ์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การแข่งชันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การแข่งขัน 180 IQ  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  การประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์  และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ  เป็นต้น  ในการจัดงานครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมนิทรรศการในงานมากกกว่า  500  คน      
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลจันทร์  สิมะสุวรรณรงค์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์  กล่าวว่า การพัฒนาประเทศในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐาน  ดำรงชีพของประชากรให้สูงขึ้นและการกินดีอยู่ดีของประชากร อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยโดยถ้วนหน้า   การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้บังเกิดผลตามที่คาดหวังคือ“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จึงได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ ขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมและให้ความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาธารณชน  เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัย        ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์ในราชมงคลกาฬสินธุ์  โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ  ในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วม  จึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  มีนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก  สถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ส่งผลงานทางวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด  พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการประกวดมากมาย  การแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ         จึงล้วนแล้วแต่มีความสอดคล้องสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ของประเทศและการสร้างกำลังคน  ด้านวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนไทยจะต้องนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่ดีของชาติต่อไป 
 
 
บทข่าว  หงษ์ฟ้า   คำยศ
ภาพข่าว   ศาสตรา  มุลวิไล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์                                  
087-148-4688 ,ksc_pr_team@hotmail.com


มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  77  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ประชาสัมพันธ์
  บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  
  เชิญบุคลากรร่วม ประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง 
  ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557-2560 
  คู่มือการใช้งานระบบ E-Document (การส่งหนังสือภายใน เพิ่มเมนูส่งผ่าน) 
  ประกาศจากงานวิทยบริการฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป งดยืมหนังสือ ยกเว้น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
Facekbook KSC Twitter KSC
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  2
 เยี่ยมชมวันนี้ :  869
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  16,215
 เยี่ยมชมปีนี้ :  109,271
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  294,554
 IP :  54.198.34.238
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand