ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม         ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗       การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558       การประชุมรับทราบผลการตรวจสอบภายในโครงการวิจัย ประจำปี 2553-2556       รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำหน่วยเลือกตั้ง วิทยาเขตกาฬสินธุ์         รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมกับทีมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนา       ประชุมความร่วมมือคณบดี 12 คณะ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัด สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์       วันที่ 12 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี “สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์”     
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำหน่วยเลือกตั้ง วิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 22-10-2557 ]   
คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ใช้สำหรับอ้างอิงความสอดคล้องในการเขียนโครงการ  [วันที่ : 06-10-2557 ]
คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอน (QA) สำหรับอาจารย์ผู้สอน  [วันที่ : 12-09-2557 ]
ขอความนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  [วันที่ : 29-08-2557 ]
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สมัครใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services  [วันที่ : 31-07-2557 ]
แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)  [วันที่ : 31-07-2557 ]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ip phone ที่ติดตั้งเพิ่มเติม  [วันที่ : 23-06-2557 ]
พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  [วันที่ : 16-07-2557 ]
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 03-04-2557 ]
คู่มือการใช้งานระบบ E-Document (การส่งหนังสือภายใน เพิ่มเมนูส่งผ่าน)  [วันที่ : 28-03-2557 ]

ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 22-10-2557 ]   
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 21-10-2557 ]   
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 29-09-2557 ]
แจ้งกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 16-10-2557 ]
กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 17-10-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท วัดตัวตัดชุดครุย,ชุดขาว รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 31-01-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]

การประชุมรับทราบผลการตรวจสอบภายในโครงการวิจัย ประจำปี 2553-2556  [วันที่ : 22-10-2557 ]   
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมกับทีมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนา  [วันที่ : 22-10-2557 ]   
ประชุมความร่วมมือคณบดี 12 คณะ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 22-10-2557 ]   
วันที่ 12 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี “สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์”  [วันที่ : 13-10-2557 ]
วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ตั้งกองกฐินสามัคคี ณ ลานบุญ ลานธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 13-10-2557 ]
ราชมงคลกาฬสินธุ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 “วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าใจผูกพัน”  [วันที่ : 26-09-2557 ]
ตรวจสุขภาพน้องใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 10-11 กันยายน 2557  [วันที่ : 15-09-2557 ]
ประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.  [วันที่ : 08-09-2557 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ แสดงออกถึงความสำนึกที่ดีงามของศิษย์ที่มีต่อครู สืบสานประเพณีไทย จัดพิธีไหว้ครู  [วันที่ : 05-09-2557 ]
พิธีทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น  [วันที่ : 08-09-2557 ]

โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์OTOPประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม  [วันที่ : 08-10-2557 ]
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น  [วันที่ : 08-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์หม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่ายฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมให้กับหมู่บ้านขยายผล  [วันที่ : 26-09-2557 ]
โครงการอบรม เรื่อง "การติดตั้งและบริหาร Mail Server" วันที่ 22 กันยายน 2557  [วันที่ : 23-09-2557 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ชีวภาพ วันที่ 13 – 14 กันยายน 2557  [วันที่ : 15-09-2557 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหม ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา วันที่ 8-9 กันยายน 2557  [วันที่ : 08-09-2557 ]
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน  [วันที่ : 26-08-2557 ]
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  [วันที่ : 26-08-2557 ]

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 25-09-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 24-09-2557 ]
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ  [วันที่ : 11-09-2557 ]
ราคากลาง จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 14-08-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 06-08-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างโครงการห้องนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้พืชสมุนไพรให้สีธรรมชาติและพันธุ์ไม้หอมหายากภาคอีสาน จำนวน 1 รายการ  [วันที่ : 29-05-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างศาลาธรรม จำนวน 1 รายการ  [วันที่ : 05-03-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  [วันที่ : 04-02-2557 ]
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตยางพารา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-01-2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 22-10-2557 ]   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัด สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 21-10-2557 ]   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 13-10-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลืือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557  [วันที่ : 13-10-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัด สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-10-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (วุฒิ ป.เอก) รวม ๒ อัตรา  [วันที่ : 03-10-2557 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 17-09-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (วุฒิ ป.โท - ป.เอก) รวม ๒๑ อัตรา  [วันที่ : 03-09-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รวม 2 อัตรา  [วันที่ : 18-09-2557 ]
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  [วันที่ : 29-08-2557 ]

แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก node บริการการเชื่อมต่อของ UniNet เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ขณะนี้ ระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 15-10-2556 ]
ประกาศเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ติดต่อศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  [วันที่ : 25-07-2556 ]
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ IP PHONE หน่วยงานภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-09-2556 ]

 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  893
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  33,359
 เยี่ยมชมปีนี้ :  340,229
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  525,509
 IP :  54.161.192.135
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand