ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2558       ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ"        โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ       สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรองรับการขอใบอนุญาตมัคคุเทศก์ ศึกษานอกสถานที่เส้นทาง       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2558 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร       โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับผิดชอบดำเนินโครงการโดยสาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร        ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าเยี่ยมโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกาฬสินธุ์       หัวหน้างานบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์     
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ"  [วันที่ : 08-05-2558 ]
ห้องสมุดเปิดให้บริการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  [วันที่ : 15-05-2558 ]
ขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560  [วันที่ : 07-05-2558 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเนองานวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  [วันที่ : 01-05-2558 ]
สกอ. เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล Nation Geographic วันนี้- 15 มิถุนายน 2558  [วันที่ : 27-04-2558 ]
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับการประมาณค่าปรับผ่านระบบ OPAC  [วันที่ : 23-04-2558 ]
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  [วันที่ : 17-04-2558 ]
ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ในดินแดนเมืองน้ำดำ กับแพ็คเกจทัวร์สุดคุ้ม “ไปเช้า-กลับดึก” เปิดมุมมองใหม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 17-04-2558 ]
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าอบรม “หลักสูตรการเตรียมตัวสมัครงาน (Job Preparation)”  [วันที่ : 02-04-2558 ]

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 07-04-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 09-03-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 31-03-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 25-05-2558 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ  [วันที่ : 28-05-2558 ]   
สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรองรับการขอใบอนุญาตมัคคุเทศก์ ศึกษานอกสถานที่เส้นทาง  [วันที่ : 28-05-2558 ]   
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าเยี่ยมโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
หัวหน้างานบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 25-05-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและวิจัย  [วันที่ : 20-05-2558 ]
โครงการการจัดการกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก แก่เกษตรกรตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 14-05-2558 ]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557”  [วันที่ : 14-05-2558 ]
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญานักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 08-05-2558 ]
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  [วันที่ : 08-05-2558 ]
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีสังคม นำคณะทัวร์สัมผัสความมหัศจรรย์ในดินแดนเมืองน้ำดำ กับแพ็คเกจทัวร์สุดคุ้ม “ไปเช้า-กลับดึก”  [วันที่ : 27-04-2558 ] 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  491
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  61,393
 เยี่ยมชมปีนี้ :  747,881
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,665,774
 IP :  54.205.37.110
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand