รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2559        ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง       ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.       นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558       ประกาศยกเลิกเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 008/2559 (ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ฯ)        ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2559       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  [วันที่ : 10-02-2559 ]   
ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  [วันที่ : 04-02-2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2559  [วันที่ : 20-01-2559 ]
ขอความกรุณาให้ผู้สำเร็จการศึกษากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ  [วันที่ : 05-01-2559 ]
สามารถขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ได้ที่ http://www.oarit.rmuti.ac.th/licenses/  [วันที่ : 08-09-2558 ]
รณรงค์การแต่งกายที่เหมาะสม บริเวณศาสนสถานและโบราณสถานต่างๆ  [วันที่ : 20-08-2558 ]
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับการประมาณค่าปรับผ่านระบบ OPAC  [วันที่ : 23-04-2558 ]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2559  [วันที่ : 05-02-2559 ]
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 02-02-2559 ]
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  [วันที่ : 06-02-2559 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 22-01-2559 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 06-10-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 10-07-2558 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]

งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้งานกาฬสินธุ์ 222 ปีใต้ร่มพระบารมี  [วันที่ : 12-01-2559 ]
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  [วันที่ : 07-01-2559 ]
งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1  [วันที่ : 07-01-2559 ]
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559  [วันที่ : 05-01-2559 ]
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) ในการจัดพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  [วันที่ : 05-01-2559 ]
สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558  [วันที่ : 26-11-2558 ]
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำกฐินสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดสุมังคลาราม บ้านหัวงัว หมู่ 4 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 23-11-2558 ]
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์  [วันที่ : 19-11-2558 ]
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  [วันที่ : 17-11-2558 ]
พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลด้านบุคลากร  [วันที่ : 03-11-2558 ]

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  [วันที่ : 12-11-2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ NRMS  [วันที่ : 08-09-2558 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 31-08-2558 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมและการย้อมสีไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านงิ้วงาม ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษา  [วันที่ : 26-08-2558 ]
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558  [วันที่ : 27-07-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  [วันที่ : 20-07-2558 ]

เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ  [วันที่ : 24-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตำบลบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ  [วันที่ : 23-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วรอบวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ  [วันที่ : 05-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง  [วันที่ : 02-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงไรแดง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง  [วันที่ : 02-12-2558 ]
ราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาดภายในอาคารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 10 เดือน 1 งาน  [วันที่ : 04-11-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดครุภัณฑ์แนะแนวการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 07-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง  [วันที่ : 25-09-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำนักงานเพื่องานบริหาร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด  [วันที่ : 25-09-2558 ]

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง  [วันที่ : 04-02-2559 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง  [วันที่ : 04-02-2559 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 อัตรา  [วันที่ : 10-11-2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  [วันที่ : 22-10-2558 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 08-10-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2558  [วันที่ : 08-09-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 5/2558  [วันที่ : 19-08-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการ  [วันที่ : 17-07-2558 ]

 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  1,933
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  20,811
 เยี่ยมชมปีนี้ :  102,402
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  796,716
 IP :  54.234.244.30
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand